Ocena brak

Zaoczne zawodowe studium pedagogiczne

Autor /dymka Dodano /12.03.2013

2-Ietnie (4 semestry) zaocznezawodowa studia pedagogiczne o takim samymprogramie nauki jak na stacjonarnych zawodowychstudiach pedagogicznych prowadzone sąna SGGW w Warszawie i w WSR w Poznaniu.Na studia te przyjmowani są nauczyciele szkółrolniczych, pracownicy służby instruktażowo--oświatowej w rolnictwie i pracownicy pedagogiczniadministracji szkół rolniczych, którzy majądyplom ukończenia studiów wyższych i złożąegzamin wstępny. Podania na zaoczne studiapedagogiczne można składać do 15.VII każdegoroku załączając: metrykę urodzenia, życiorys,dyplom ukończenia studiów wyższych, skierowaniez zakładu pracy i 3 fotografie. Systempracy na zaocznych studiach pedagogicznychjest taki sam jak na studiach zaocznych na wydzialerolnym, uprawnienia zaś absolwentów —takie jak po ukończeniu stacjonarnych zawodowychstudiów pedagogicznych.

Podobne prace

Do góry