Ocena brak

Zanurzenie okrętów podwodnych

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Wszystkie okręty podwodne zanurzają się w taki sam sposób. Przygotowując się do zanurzenia, okręt wypełnia swoje zbiorniki balastowe wodą tak, by ważył tyle, ile waży wypierana przezeń woda. Okręt tak wyważony ani nie tonie, ani nie wypły­wa na powierzchnię. Aby się zanurzyć, wystarczy tylko odchylić stery głębokości w dół.
Jeśli okręt ma się na chwilę wynurzyć, ster głę­bokości odchylany jest w przeciwną stronę. Gdy planowany jest dłuższy pobyt na powierzchni wody, opróżnia się zbiorniki balastowe, wtłaczając doń sprężone powiełze. Okręt staje się lżejszy od wypieranej wody i wypływa na powierzchnię.
Atomowy okręt podwodny może całymi mie­siącami pływać w zanurzeniu, stąd niezbędne jest stworzenie załodze odpowiednich warunków byto­wych. Należy zmieścić na pokładzie odpowiednie ilości jedzenia. Bardzo istotny jest wydajny sys­tem klimatyzacyjny. Utrzymuje on stałą tempera­turę i wilgotność powietrza na statku, usuwa wydy­chany dwutlenek węgla i zastępuje go tlenem, produkowanym na statku dzięki elektrolizie wody - czyli rozkładowi jej na tlen i wodór. Ścieki prze­chowuje się w zbiornikach, skąd od czasu do czasu są wypompowywane do morza.
Słodką wodę otrzymuje się przez destylację wo­dy morskiej. Słona woda jest odparowywana, a pa­ra wodna ponownie skraplana w osobnym naczy­niu, by otrzymać czystą wodę bez soli mineralnych.

Podobne prace

Do góry