Ocena brak

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Zanieczyszczenia ropopochodne i katastrofy olejowe

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Wody Bałtyku wykazują podwyższony poziom zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Średni poziom stężeń zanieczyszczeń ropopochodnych w wodach otwartego Bałtyku od wielu lat nie zmienia się. Na podstawie szacunków okazuje się, że ze wszystkich źródeł do Bałtyku dostaje się od 21 do 66 tys. ton substancji ropopochodnych w ciągu roku. Jest to dopływ dwa razy większy niż do Morza Północnego i trzy razy większy niż do Północnego Atlantyku.

Największym źródłem zanieczyszczeń są rzeki. Wynika to przede wszystkim z dużej liczby mieszkańców, żyjących w zlewisku Morza Bałtyckiego. Istotnym, a często w ogóle nie branym pod uwagę, źródłem zanieczyszczeń jest dopływ z atmosfery. Ścieki miejskie i katastrofy statków stanowią następne istotne źródła.Charakterystyczna dla katastrof statków jest bardzo duża zmienność wprowadzanej do morza ilości ropy naftowej. Obok lat, w których zdarzały się tylko małe katastrofy lub awarie, były też lata bardzo złe jak np. rok 1981.

Podobne prace

Do góry