Ocena brak

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Zagrożenia Bałtyku

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Do potencjalnych zagrożeń Bałtyku należy zaliczyć wszystkie elektrownie jądrowe w zlewisku Morza Bałtyckiego. Szczególnie niebezpieczne są te, które mają reaktory typu czarnobylskiego.

Niestety, nie wszystkie zagrożenia radioaktywne w obrębie Bałtyku są dobrze znane. Wiadomo już, ze w Estonii, w bezpośredniej bliskości brzegów Bałtyku jest składowisko odpadów radioaktywnych (Sillamae - ok. 120 km na wschód od Tallina). Wiadomo również, że istnieje stanowisko (port) okrętów podwodnych o napędzie atomowym (Paldiski - ok. 60 km na zachód od Tallina). Większość gazów bojowych traci właściwości toksyczne przy zetknięciu się z wodą. Niektóre z tych substancji są jednak bardziej trwałe i na ich rozkład w wodach morskich potrzeba więcej czasu. Badania prowadzone do tej pory w pobliżu składowisk korodującej amunicji chemicznej nie wykazały skażenia środowiska. Ocenia się, że nie istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia Bałtyku.

Inne potencjalne zagrożenia środowiska Bałtyku to przede wszystkim:

- transport morski, w tym transport materiałów niebezpiecznych (chemikalia),

- eksploatacja ropy naftowej z dna morskiego (Polska, Niemcy),

- planowana budowa nowych rafinerii (Litwa, Estonia).

Podobne prace

Do góry