Ocena brak

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w międzynarodowych programach kontroli środowiska Morza Bałtyckiego

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Badania stanu środowiska morskiego polskiej strefy Morza Bałtyckiego prowadzone w 1999 roku przez Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni we współpracy z Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni i Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie były kontynuacją rozszerzonego programu monitoringu Bałtyku, którego realizacja rozpoczęła się w 1998 roku i aktualnie obejmuje swym zasięgiem całą polską strefę ekonomiczną Bałtyku , z zalewami włącznie.

Stanowią one element regularnej kontroli środowiska Morza Bałtyckiego , prowadzonej przez wszystkie kraje nadbałtyckie w ramach Zintegrowanego Programu Monitoringu Bałtyku (HELCOM COMBINE) . Do opracowania analizy warunków środowiskowych panujących w południowym Bałtyku wykorzystano wyniki uzyskane w trakcie realizacji kilku wzajemnie uzupełniających się programów :

- Zintegrowanego Programu Monitoringu Bałtyku -COMBINE obejmującego dotychczasowy Międzynarodowy Program Monitoringu Bałtyku-HELCOM BMP oraz od listopada 1998 r. Program Monitoringu Stref Przybrzeżnych -HELCOM CMP.

- programu monitoringu skażeń, realizowanego zgodnie z międzynarodowym Programem Monitoringu Skażeń Radioaktywnych (HELCOM MORS),będącego uzupełnieniem poprzedniego programu.

- pomiarów i obserwacji wykonywanych w Oddziale Morskim IMGW .

Zintegrowany Program Monitoringu Bałtyku obejmuj regularną kontrolę , 6 razy w roku rejony trzech głębokowodnych stacji badawczych w pełnomorskiej części polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku: w rejonie Głębi Gdańskiej, Głębi Gotlandzkiej, oraz Głębi Bornholmskiej i stacji w strefie przybrzeżnej.

Podobne prace

Do góry