Ocena brak

Zanieczyszczenie gleby

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

Zanieczyszczenia gleby należą do najtrudniejszych do kontrolowania i usunięcia. Glebę zanieczysz­czają śmieci domowe i przemysłowe, trafiające na wysypiska. Również wysuszone i sprasowane osady z oczyszczalni ścieków są składowane na lądzie. Osady te zawierają wiele cennych związ­ków azotu i fosforu, wzbogacających glebę, lecz nierzadko oprócz tego można w nich znaleźć meta­le ciężkie i inne trucizny.
Zwykłe śmieci oraz ścieki domowe i część prze­mysłowych ulegają rozkładowi w glebie. Lecz nie wszystkie szkodliwe substancje znikają tak łatwo. Dlatego w wielu krajach prowadzony jest monito­ring zawartości pewnych szczególnie szkodliwych substancji w glebie, tkankach żywych roślin i zwie­rząt, w żywności i w ciałach ludzi. Miejsca skła­dowania odpadów muszą być ściśle kontrolowane. Wiele długoletnich wysypisk śmieci zrekultywowano, urządzając tam parki, strefy zieleni, g a nawet osiedla mieszkaniowe. Jednak takie postępowanie nie jest zalecane w przypadku tych obszarów, gdzie składowano materiały silnie toksyczne, które niewłaściwie zabezpieczono, gdyż mogą one emitować niebezpieczne dla zdrowia gazy.

Podobne prace

Do góry