Ocena brak

Zanieczyszczenia powietrza

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniay.Najczęściej i najbardziej zaieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

"Kwaśne deszcze" to opady atmosferyczne słabego kw. siarkowego, powstałego w atmosferze zanieczyszczonej tlenkami sirki ze spalania zasiarczonego węgla. Przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności niemowląt i osłabienia płuc, powoduje zakwaszwnia rzek i jezior, niszczenie flory i fauny, degradacgleby, niszczenie zabytków i architektury.

Podobne prace

Do góry