Ocena brak

ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA POWIETRZA

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Powietrze składa się z gazów takich jak: azot, tlen, dwutlenek węgla,

argon i wodór.

Zanieczyszczania powietrza można podzielić na:

¨ naturalne - pochodzące z rozkładu materii organicznej, wybuchu wulkanów, pożarów;

¨ sztuczne - powstałe na skutek działalności człowieka np. pyły, gazy, dymy, pyły radioaktywne.

Podstawowymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są:

¨ elektrownie i elektrociepłownie;

¨ hutnictwo;

¨ przemysł chemiczny;

¨ rozwój motoryzacji.

Szczególnie niekorzystnie na rośliny wpływają zanieczyszczenia pyłowe i gazowe gdyż:

¨ zatykają aparaty szparkowe;

¨ pokrywają nieprzenikliwą warstwą pyłu liście i igły;

¨ wnikają do wewnątrz liści niszczą chlorofil.

Do najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń powietrza należą:

¨ dwutlenek siarki,

¨ tlenki azotu,

¨ pyły.

Dwutlenek siarki i tlenki azotu przenikają do powietrza i gleby w postaci kwaśnych deszczów, powodując najczęściej niszczenie lasów iglastych oraz zakwaszenie gleby.

Na organizm człowieka szczególnie zły wpływ mają związki arsenu, ołowiu, miedzi, cynku, które powodują rozedmę płuc, pylicę, raka płuc, nieżyty oskrzeli

Duża zawartość dwutlenku węgla w powietrzu prowadzi do efektu cieplarnianego, czyli ocieplenia klimatu, a to z kolei do topnienia lodowców i podnoszenia się poziomu wody, co może spowodować zalanie części lądów.

Innym niebezpiecznym dla środowiska zjawiskiem jest dziura ozonowa.

Dziura ozonowa jest to rozrzedzenie warstwy ochronnej oplatającej naszą planetę, a w konsekwencji przenikanie nadmiaru promieniowania ultrafioletowego. Nadmiar promieniowania jest szkodliwy dla człowieka i innych organizmów żywych, wywołuje m.in. raka skóry, choroby oczu.

W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza należy:

¨ wprowadzać urządzenia odpylające, np. filtry, odpylacze na kominy w zakładach przemysłowych;

¨ używać bezołowiowych i bezsiarkowych paliw;

¨ wstrzymać lub ograniczyć produkcję substancji szkodliwych,

np. freonu;

¨ sadzić pasy zieleni w celach ochronnych;

¨ stosować w przemyśle nowoczesne technologie, które ograniczają emisje pyłowe.

Podobne prace

Do góry