Ocena brak

ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA GLEBY

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Gleba jest bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, gdyż razem z klimatem, na który składa się zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, tworzy naturalne siedlisko życia roślin i zwierząt. W glebie znajduje się wiele pierwiastków i związków chemicznych, które dostają się do niej z atmosfery i przenikają dalej do wody.

Przyczyny niszczenia gleby to m.in.:

¨ niewłaściwa gospodarka rolna i leśna, polegająca na przenawożeniu gleby;

¨ erozja gleby, czyli wymywanie lub wywiewanie warstwy urodzajnej gleby;

¨ zanieczyszczenie gleby przez jej nadmierną chemizację, np. środkami ochrony roślin, zanieczyszczanie atmosfery;

¨ zmniejszanie obszaru pól uprawnych z powodu inwestycji gospodarczych (budowa osiedli, dróg, zakładów przemysłowych).

Zachowanie i zwiększenie żyzności gleby powinno być jednym z podstawowych zadań gospodarki narodowej kraju. Można to osiągnąć stosując:

¨ prawidłową meliorację;

¨ optymalne nawożenie

¨ ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

¨ właściwe składowanie odpadów przemysłowych.

Podobne prace

Do góry