Ocena brak

Zamówienia publiczne - Zapytanie o cenę

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostawy do takiej liczby dostawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż 4. Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakości.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 130000 EURO, zamawiający ogłasza informację o zapytaniu o cenę w Biuletynie Zamówień Publicznych. Każdy z dostawców lub wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający udziela zamówienia dostawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Podobne prace

Do góry