Ocena brak

Zamówienia publiczne - Przetarg ograniczony

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć jedynie dostawcy lub wykonawcy zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba dostawców (zamawiający zaprasza do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu wszystkich znanych dostawców i wykonawców) lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie lub koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczonego byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zamówienia (zamawiający zaprasza do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu taką liczbę dostawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż 4). Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia przesyła się łącznie z zaproszeniem do udziału w przetargu. Obowiązek wpłaty wadium (0,5-3%).

Podobne prace

Do góry