Ocena brak

Zamówienia publiczne - Przetarg dwustopniowy

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od nich określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest przetargiem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprzedzony negocjacjami zamawiającego z oferentami. Przetarg dwustopniowy organizuje się, gdy nie można z góry określić szczegółowych cech technicznych i jakościowych zamawianych dostaw, z powodu specjalistycznego charakteru dostaw konieczne są negocjacje z dostawcami, przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Dostawca wnosi wadium przystępując do drugiego etapu przetargu.

Podobne prace

Do góry