Ocena brak

Zamek w Dębnie

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Pochodzi z drugiej polowy XV wieku i jest jedną z nielicz­nych w Polsce świeckich budowli z tego okresu. Jakub z Dębna zbudował swoją siedzibę na wzniesieniu, na któ­rym - jak wykazały badania archeologiczne - już wcześniej stała niewielka warownia. Prostą bryłę zamku z czerwonej cegły uroz­maicają wykusze. Wokół wewnętrznego dziedzińca, na wysoko­ści pierwszego piętra, biegnie drewniany ganek, który niegdyś umożliwiał komunikację między poszczególnymi skrzydłami. Na środku znajduje się studnia kryta gontem.
Zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Za czasów Tarłów, na przełomie XVII i XVIII wieku, wydarzyła się tu głośna, choć nie znajdująca potwierdzenia w źró­dłach tragedia. Jedyna spadko­bierczyni możnego rodu zakochała się w słudze i nie chciała poślubić wybranego przez rodziców narze­czonego. Rozgniewany ojciec kazał ją zamurować w ślubnej sukni w zamkowe] niszy. Owiana romantyczną legendą bu­dowla stała się w XIX wieku ulu­bionym obiektem malarzy krakow­skich. Gościł tutaj min. Jan Matejko, który z pasją szkicował gotyckie detale, oraz profesor krakowskiej ASR Julian Fałat, autor pięknych akwarel. Grasowali tu również w nadziei odkrycia ślubnej wypra­wy nieszczęsnej dziewczyny poszu­kiwacze skarbów. Jeszcze w latach międzywojennych ostatni właści­ciele zamku, Jastrzębscy, pokazywa­li jasny warkocz - ponoć Tartówny...
 

Podobne prace

Do góry