Ocena brak

Zamek w Baranowie

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Nazywany „małym Wawe­lem", należy do najcie­kawszych późnorenesan-sowych rezydencji w Polsce. Jest najprawdopodobniej dziełem wy­bitnego włoskiego architekta, San-tiego Gucciego. Przyjechał on do Krakowa około 1550 roku i przez wiele lat pracował głównie dla króla Stefana Batorego oraz jego zony, Anny Jagiellonki. Do naj­większych osiągnięć rzeźbiarskich florenckiego artysty, ważnych dla dalszego rozwoju sztuki w Polsce, należą nagrobki pary królewskiej w katedrze na Wawelu. Zamek w Baranowie, wzniesiony w latach 1591-1606 dla Rafała i An­drzeja Leszczyńskich, bardzo przy­pomina inne budowle projekto­wane przez Gucciego Prostokąt­ny dziedziniec otaczają krużganki połączone w elegancki, wręcz wy­rafinowany sposób z zewnętrzną klatką schodową. Wywodzące się z włoskiego renesansu fantazyjne detale, m.in. rozety i łby wyimaginowanych zwierząt, wykonano w rodzimych warsztatach kamie­niarskich na Kielecczyżnie.

Pod koniec XVII wieku kolejni właściciele Baranowa, Lubomirscy, postanowili przebudować rezydencję, powierzając to zadanie znakomitemu architektowi, z pochodzenia Holendrowi, lylmano-wi z Gameren. Przy zachodnim skrzydle, od jego zewnętrznej stro­ny, stanął rząd kolumn, na których wsparto galerię biegnącą na wysokości pierwszego piętra. Niestety, bogate wnętrza ozdobione sztukatenami Giovanniego Battisty Falconiego zostały zniszczone przez dwa pożary - w 1849 i 1898 roku
Imponującą brytę zamku otacza piękny ogród geometryczny I park kraj­obrazowy z XVIII w. z cennymi okazami drzew krajowych i egzotycz­nych, jak np. tulipanowiec amerykański.

Podobne prace

Do góry