Ocena brak

Założenia teoretyczne założenia empirycznej strategii badań naukowych

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

Powstała na podstawie oświeconego empiryzmu i racjonalizmu. Jest to epistemologiczna teoria dotycząca poznania. Formułuje tezę, że człowiek poznaje świat za pomocą 5 zmysłów, następnie przetwarza je za pomocą rozumu lub myślenia dokonując opisu i uogólnień – jest to racjonalne lub logiczne myślenie. Poznajemy świat za pomocą zmysłów (empirycznie), ale same doświadczenia nie dają nam wiedzy i trzeba je poddać racjonalnemu myśleniu.

Założenia:

1)Dotyczy poznania za pomocą zmysłów

2) Zakłada racjonalne (logiczne) myślenie

3) Zakłada, że świat funkcjonuje według określonych zasad

4) Człowiek organizując celowo poznanie może dotrzeć do uniwersalnej, absolutnej i obiektywnej wiedzy o świecie

5) Ponieważ wszyscy ludzie poznają tak samo, prawda o świecie jest jedna i jest to prawda naukowa

Strategie badawcze

1) Badamy tylko fakty rzeczywiste, możliwe do opisania przez człowieka za pomocą percepcji zmysłowej i ich racjonalnej analizy i interpretacji. Badamy tylko takie fakty, które mają wymiar praktyczny, a wiedza o nich pozwala realizować ważne cele społeczne i realizować interesy ludzkie.

2) Fakty społeczne i psychologiczne badamy tak jak przyrodnicze. Poszukuje się w nich reguł, prawidłowości i zasad, by można w przyszłości kontrolować rzeczywistość i przewidywać przyszłość. Dzięki nauce świat ma się stać przewidywalny i zrozumiały.

3) Badacz jest obiektywny, nie może w toku badań uruchomić własnego systemu wartości.

4) Proces badawczy powinien być ściśle zaplanowany według opracowanych przez metodologię zasad postępowania badawczego (procedury badawczej).

5) Badania przeprowadza się na próbie reprezentatywnej, w której jesteśmy w stanie odnaleźć właściwości całej rzeczywistości – badanie reprezentatywne.

6) Wyniki przewiduje się na podstawie dotychczasowej wiedzy o badanej rzeczywistości.

7) Wyniki badań przedstawiamy w języku matematycznym (ilościowym), w postaci tabel, wykresów – tylko taka wiedza jest prawdziwa.

8) Podstawowe metody badań to eksperyment, sondaż diagnostyczny, monografia

9) Techniki badawcze: obserwacja, wywiad, ankieta, test, analiza

SCIENTYZM NAUKOWY – nauka jako najważniejszy i jedyny akt poznawczy, wszystkie badania naukowe muszą mieć cele praktyczne. Najlepsza droga do ulepszania świata prowadzi przez naukę.

Podobne prace

Do góry