Ocena brak

ZAŁOŻENIA SYSTEMU PREZYDENCKIEGO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

System- (pyt. 26). np.: USA.

Cechy:

a) monizm egzekutywy: połączenie funkcji głowy państwa z funkcją premiera. Oznacza to, że władza wykonawcza przysługuje prezydentowi. Prezydent: naczelny dowódca armii. polit. zagr., szef partii z której kandydował w wyborach, główny ośrodek decyzji politycznych w państwie.

b) ministrowie (sekretarze stanu) podporządkowani są prezydentowi, wykonują jego wolę i kierowniczą poszczególnym resortom. Nie tworzą jednak Rady Ministrów.

c) prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych pośrednich.

d) separacja władzy ustawodawczej, wykonawczej. Prezydent nie posiada inicjatywy ustawodawczej i nie może łączyć swego stanowiska z mandatem przedstawicielskim (tsekretarz stanu ). Parlament zdymisjonować ministra ani prezydenta.

e) wzajemna kontrola i równowaga. Prezydent ma prawo:

  • veta zawieszającego wobec ustaw

  • prawo wydawania rozporządzeń

  • niektóre jego nominacje i ratyfikacje ważniejszych umów międzynarodowych

wymagają zgody senatu.

f), prezydent i mianowani przez niego ministrowie ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed parlamentem (impcachment) za;

* naruszenie konstytucji

* zdradę stanu

* popełnienie innego ciężkiego przestępstwa

Prezydent nie jest odpowiedzialny politycznie przed parlamentem, brak kontrasygnaty.

g), pluralny system partyjny

h), legalna opozycja.

Podobne prace

Do góry