Ocena brak

ZAŁOŻENIA SYSTEMU PARLAMENTARNO - KOMITETOWEGO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

np.: Szwajcaria od 1874 r. Cechy:

a), jedność władzy państwowej

b). Parlament jest organem uprzywilejowanym, najwyższym, pod którego zwierzchnictwem są naczelne organy państwowe: rząd, głowa państwa.

c). Rząd jest zależny od parlamentu, który nadaje prawo i ustala kierunek polityki, co jest wykonywane przez rząd, brak kompetencji nominacyjnych i głowy państw a wobec egzekutywy.

Rekrutacja: różne metody -- obligatoryjny podwójny mandat ,zakaz łączenia stanowisk fakultatywny podwójny mandat była widoczna.

d), rząd ma znikomy wpływ na funkcjonowanie parlamentu, ma inicjatywę ustawodawczą i prawo zwołania nadzwyczajnej sesji parlamentu.

e), głowa państwa nie może rozwiązać parlamentu przed upływem kadencji, jednak parlament ma prawo odwołania rządu.

f), odpowiedzialność polityczna głowy państwa przed parlamentem, może być odwołana przez parlament nie chroni go instytucja kontrasygnaty

g), może być system mono lub wielopartyjny

h), rząd- odp. politycznie przed parlamentem.

Podobne prace

Do góry