Ocena brak

Założenia równowagi ogólnej - charakterystyka

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

A) jest statyczna – oznacza to, że wszystkie zmienne odnoszą się do oddalonego punktu w czasie,

B) stały jest zbiór organizacjisystem gospodarczy składa się z określonej liczby jednostek organizacyjnych, niezmiennych w czasie,

C) dwa typy podmiotówproducenci lub konsumenci,

D) zbiór produktów jest stały – oznacza to, że system gospodarczy wytwarza skończoną liczbę produktów, a ich liczba nie zmienia się w czasie,

E) jednoczesność działania – to znaczy, że zamiar produkcji, rzeczywista produkcja, jak też zamiar sprzedaży i rzeczywista sprzedaż są identyczne. Nie ma miejsca na produkcję w toku, nie działa zmienna czasowa.

F) dostępny dla nas zbiór procesów produkcji ma charakter wypukły – zakłada, że nie istnieją niepodzielne produkty (zakłada się doskonałą podzielność produktów), co powoduje, że wolumen (wielkość) produkcji, jej wydajność da się określić za pomocą zmiennych ciągłych. Zależność między nakładami i efektami opisują funkcje ciągłe i różniczkowalne.

G) zakładamy, że producent maksymalizuje różnicę między przychodami globalnymi a nakładami globalnymi.

H) maksymalizacja użyteczności konsumenta – oznacza, że będziemy dysponować skalą preferencji. Preferujemy jedne dobra, a innych nie chcemy.

I) stałe zbiory produkcji, konsumpcji i skali preferencji – czyli to, co produkujemy, konsumujemy jest stałe.

J) istnieje wyłączność przepływu informacji cenowych – nie ma przepływu informacji niecenowych,

K) anonimowość stosunków rynkowych – producentom jest wszystko jedno, komu sprzedają swoją produkcję i odwrotnie.

L) brak niepewności – każda jednostka zna swoje możliwości.

Podobne prace

Do góry