Ocena brak

Założenia psychologii pozn.

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

-dopływające do człowieka informacje nie mogą być przez niego w pełni wytwarzanie, umysł cechuje ograniczona pojemność. Musimy selekcjonować informacje

-człowiek przetwarza informacje za pomocą określonych strategii, wybór odpowiedniej strategii dokonuje się pod kontrolą świadomości. Po ich uruchomieniu funkcjonuje poza świadomością, kontrola może być przywrócona

-strategie poznawcze po wielokrotnym wykorzystaniu mogą stworzyć stabilne, odrębne struktury poznawcze

-poszczególne części umysłu człowieka tworzą pewien względnie spójny system działający w zorganizowany sposób. Istotna role w tym systemie odgrywają procesy kontroli.

-system poznawczy człowieka ma charakter wielopoziomowy. Ta sama informacja może być różnie reprezentowana na różnych poziomach

-przetwarzanie informacji na każdym poz. zależne jest od oddziaływań kontekstu

-poszczególne poziomy przetwarzania informacji są ze sobą powiązane

-procesy pozn. Człow. mają zawsze charakter aktywny

Do góry