Ocena brak

Założenia procedury rozmów (przesłuchań) kwalifikacyjnych

Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013

Jednym z podstawowych narzędzi oceniania, a więc i podejmowania decyzji kadrowych, personalnych, jest rozmowa oceniająca lub kwalifikacyjna - metoda pozornie prosta, lecz wymagająca wielu umiejętności i wysiłku, aby mogła dobrze spełnić swoje zadania. Przyjrzyjmy się głównym problemom związanym z takimi rozmowami.

Aby rozmowy kwalifikacyjne były skuteczną metodą wyłonienia najlepszych pracowników lub kandydatów do pracy, muszą spełniać pewne warunki. Najważniejsze z nich są następujące:

• Rozmowy powinny być przeprowadzane przez osoby mające pewne, choćby minimalne przygotowanie i umiejętności oraz doświadczenie w podobnych procedurach. Z jednej strony - pożądane jest, aby osoby te posiadały pewne umiejętności, doświadczenia społeczne i przygotowanie zawodowe w tej dziedzinie, z drugiej - aby były dobrze zorientowane w merytorycznych, organizacyjnych i technicznych problemach zakładu i zarządzania nim, tak aby były w stanie oszacować np. stopień orientacji samych kandydatów w tych problemach, poziom ich realizmu, konkretności czy pra-ktyczności w podchodzeniu do zadań.

•    Rozmowy powinny być prowadzone ze wszystkimi kandydatami według takiego samego schematu. W tensposób można zapewnić maksymalny obiektywizm i równość szans wszystkich kandydatów oraz uniknąć przypadkowych czynników i niskiej rzetelności ocen, która jest negatywnym aspektem takich rozmów. Jedną z prostych, lecz skutecznych metod wykorzystywanych w trakcie rozmów jest posługiwanie się formularzem ocen. Technika ta służy obiektywizacji ocen i pomaga w ich ściślejszym formułowaniu.

•    Rozmowy oceniające powinny być prowadzone przez specjalnie powołane komisje (albo przez samego kierownika, przełożonego osoby ocenianej - o tym informacje dalej). Komisja powinna liczyć od trzech do pięciu osób (pożądana jest raczej ta druga liczba). Ideałem byłoby, gdyby wszystkie rozmowy prowadziła komisja w tym samym składzie - pozwala to w pewnym stopniu zneutralizować błędy i odchylenia wynikające z osobistych nastawień, standardów oceniania, skłonności i cech psychicznych różnych członków komisji.

•    Komisja powinna być odpowiednio przygotowana. Jej działanie należy poprzedzić odpowiednim spotkaniem czy rodzajem przeszkolenia, na którym zostaną omówione zasady i problemy oceniania, jego kryteria, sposób używania formularza, strona techniczna rozmów, ich organizacja itp. Członkowie komisji powinni być w czasie rozmów zwolnieni z innych obowiązków, by mogli całkowicie poświęcić im czas i być wolni od presji innych zadań.

Osoby te powinny być dobrze motywowane i zaangażowane w rozmowy, ze względu na trudność i odpowiedzialność funkcji oraz potencjalne znaczenie wyników rozmów dla przyszłości firmy i osób zainteresowanych. Pożądane jest, aby członkowie komisji byli w specjalny sposób wynagradzani materialnie lub pozamaterialnie za pełnienie swoich obowiązków w komisji. Komisja powinna mieć pewne minimum organizacji wewnętrznej, czyli np. swojego przewodniczącego, rozstrzygającego ewentualne problemy formalne lub organizacyjne itp.

•    Rozmowy powinny się odbywać w spokoju i komforcie psychicznym i fizycznym. Należy dołożyć starań, by stworzyć jak najlepsze warunki przeprowadzania rozmów. Nie-

kiedy rozmowy mogą być prowadzone w trybie wyjazdowym, np. gdy komisja udaje się w ustalonym terminie do jednostek firmy, zakładów itp., by przeprowadzić „przesłuchania” na miejscu.

Podobne prace

Do góry