Ocena brak

Założenia ideowe systemów logistycznych

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

  • oferowanie każdemu klientowi produkty wg jego preferencji oraz w najdogodniejszych dla niego partiach, terminach i formach regulacji zobowiązań – zaspokojenie potrzeb klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody

  • zapewnienie jak najniższego, a zarazem akceptowanego poziomu kosztów (wyhamowanie tendencji gwałtownego wzrostu kosztów transportu, optymalizacja poziomu zapasów, utrzymanie magazynów itp.)

  • minimalizacja zasobów we wszystkich sferach działalności gospodarczej oraz

  • wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych, systemów informatycznych opartych na komunikacji satelitarnej w zarządzaniu masowymi złożonymi procesami występującymi w kanałach logistycznych

  • modernizacja systemów zaopatrzenia i dystrybucji oraz dostosowanie ich do zwiększającej się specjalizacji wytwarzania i rodzących się wielkich korporacji stosujących globalne strategie konkurencyjne

wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych, systemów informatycznych opartych na komunikacji satelitarnej w zarządzaniu masowymi złożonymi procesami występującymi w kanałach logistycznych

  • modernizacja systemów zaopatrzenia i dystrybucji oraz dostosowanie ich do zwiększającej się specjalizacji wytwarzania i rodzących się wielkich korporacji stosujących globalne strategie konkurencyjne.

 

Podobne prace

Do góry