Ocena brak

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Pedagogika Resocjalizacyjna.

Autor /soalleysweree Dodano /27.03.2006

ZALICZENIE ĆWICZEŃ Z PEDAGOGIKI RESOCJALIACYJNEJ.


1. Podmiot i przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej.
PRZEDMIOT PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ-wszelkie oddziaływania na osoby których proces wychowania oraz proces socjalizacji się nie powiódł.
Opieka, terapia, oraz wszystkie działania mające wychować osoby niedostosowane społecznie.
wg Zacharuka, Pytki - przedmiotem pedagogiki resocjalizacyjnej jest: wychowanie, kształcenie osób nieadekwatnie funkcjonujących w przypisanych im rolach społecznych i przejawiający charakterystyczny syndrom postaw antyspołecznych świadczący o ich wadliwym przystosowaniu społecznym.
PODMIOT RESOCJALIZACYJNY- Osoby wymagające pracy, niedostosowane społecznie w stosunku do których stosujemy działanie resocjalizacyjnie wychowawcze.
2. Podstawowe działy pedagogiki resocjalizacyjnej.
I. Teleologia wychowania wraz z aksjologią i diagnostyką
Określa cele wartości ku którym należy dążyć w działaniach resocjalizacyjnych.
II. Teoria wychowania – operowanie twierdzeniami, pojęciami
III. Metodyka wychowania – projektuje, określa optymalne sposoby modyfikacji zachowań, postaw których celem ma być modyfikacja zachowań.
3. Warstwy Pedagogiki resocjalizacyjnej.
WARSTWA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

TEORETYCZNA PRAKTYCZNA
Opracowanie pewnych stwierdzeń Zajmuje się realizacją zaliczeń
postępowania badawczego, które praktycznych.
umożliwiałoby zdobycie wiedzy jej Warstwa praktyczna formuje
systematyzowanie na temat zalecenia metodyki, opracowuje
rzeczywistości wychowawczej i uzasadnia projekty określonych
zmian.

4. Podstawowy cel Pedagogiki resocjalizacyjnej.
CEL PODSTAWOWY – ukształtowanie właściwych norm by za pomocą zespołu o charakterze pedagogicznym i resocjalizacyjnym doprowadzić jednostkę do stanu poprawnego przystosowania społecznego tzn., ukształtować odpowiednią osobowość jego postawy wspomóc wychowanka we właściwym przyswojeniu norm zasad ogólnospołecznych.
5. Cechy charakterystyczne zachowań patologicznych.
PATOLOGICZNYMI – nazywamy takie zachowania dewiacyjne, które spełniają 3 następujące warunki:
- osiągnęły próg masowości
- postrzegane są w społeczeństwie jako naruszające pewne normy, wartości wzory, zasługują na potępienie społeczne.
- Szkodliwe dla jednostki i społeczeństwa w różnym sensie.

DEWIACJA
twórcza nietwórcza

Dewiacja pozytywna służy określaniu zachowań naruszających pewne normy, które jednak służą rozwojowi i pomyślności społecznej (malarze, geniusze)
Dewiacja negatywna dotyczy zjawisk destruktywnych.
KRYTERIA PRZY OKREŚLANIU PATOLOGII SPOŁECZNEJ
1. biologiczno-ekonomiczne dążenie do zachowania własnej egzystencji
2. medyczno- psychiatryczne zdrowy w sensie psychiczno fizycznym, osoba o zdrowej strukturze osobowości i nie zaburzonych funkcjach.
3.

Podobne prace

Do góry