Ocena brak

ZALETY RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNEGO

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Działanie mechanizmu rynkowego oparte jest na nieskrępowanym współoddziaływaniu wszystkich elementów rynku. Proces ten przybrał mazwano już dość dawno temu przez a. Smith`a mechanizmem „ niewidzialnej ręki rynku „

Koncepcja niewidzialnej ręki A. Smitha porównuje proces rynkowy do niewidzialnej ręki, która pcha podmioty gospodarujące na tym rynku do takiego postępowania, aby mając na względzie swój wyłączny, prywatny interes przyczyniały się do korzyści ogółu. Poprzez naturalny proces toczący się w gospodarce konflikty są rozwiązywane bardziej efektywnie, niż w wyniku wszelkich zarządzeń wymyślonych przez istoty ludzkie. Smith wyraził to dobroczynne działanie sił rynkowych następująco

Ponieważ zaś każdy człowiek stara się, jak tylko może, aby użyć swego kapitału w wytwórczości krajowej oraz tak pokierować tą wytwórczością, ażeby jej produkt posiadał możliwie największą wartość, przeto każdy człowiek pracuje z konieczności nad tym, by dochód społeczny był jak największy. Co prawda nie zamierza on na ogół popierać interesów społecznych, ani też nie wie, w jakim stopniu je popiera. Kiedy woli popierać wytwórczość krajową, a nie zagraniczną, ma wyłącznie na uwadze swe własne bezpieczeństwo, a gdy kieruje wytwórczością tak, aby jej produkt posiadał najwyższą wartość, myśli tylko o swym własnym zarobku. A jednak w tym, i wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągać. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. Mając na uwadze swój własny interes człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć, aby wiele dobrego zdziałali ludzie, którzy udawali, że handlują dla dobra społecznego. Jest to zresztą objaw niezbyt powszechny wśród kupców i niewielu słów potrzeba, aby im to odradzić” 1

Ponieważ wykorzystywane w procesie wytwórczym czynniki są rzadkie, podstawowym problemem do rozwiązania są pytania: co?, jak ? i dla kogo produkować ?

Producenci w swym postępowaniu kierują się nie zasadą jak najlepszego zaspokojenia potrze kupujących, lecz chęcią osiągnięcia z produkcji i sprzedaży maksymalnych korzyści czyli zysku. To, że konsumenci mogą nabyć niezbędne dobra i usługi nie jest wcale wynikiem życzliwości producentów, lecz sposobem generowania przez nich zysków. Mając na celu osiągnięcie dochodu producenci wytwarzają tylko te dobra ,na które konsumenci zgłaszają odpowiednio silne zapotrzebowanie czyli te dobra i usługi ,których rynkowa jest na tyle wysoka by pokrywała ponoszone przez nich koszty i przynosiła im zadawalający dochód.

1 A. Smith; „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” PWN Warszawa 1954 . t.2 str 45 - 46

Podobne prace

Do góry