Ocena brak

Zalety reklamy telewizyjnej

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

  • Silne oddziaływanie na podstawowe zmysły: wzrok i słuch. Ponieważ zdecydowana większość odbiorców to wzrokowcy, więc re­klama telewizyjna jest stosunkowo łatwo zapamiętywalna.

  • Szeroki zasięg w dotarciu do większości grup docelowych. Po­nad 98% Polaków ogląda telewizję przynajmniej raz w ty­godniu. Średni dzienny czas oglądania telewizji jest bardzo wysoki i wynosi około 4 godzin1. Parametry te stawiają Polskę w czo­łówce krajów europejskich.

  • Bardzo dobrze kreuje wizerunek reklamowanego produktu. U odbiorcy oglą­dającego reklamę powstaje schemat myślowy: jeśli firma zamówiła reklamę swojego produktu lub usług w telewizji, to stać ją na to, a to z kolei oznacza, że jest to firma w dobrej sytuacji finansowej, czyli firma wiarygodna.

  • Koszty dotarcia do tysiąca odbiorców są w dalszym ciągu w polskiej telewizji stosunkowo niskie.

  • Możliwość wielokrotnego powtarzania emisji w ciągu jednego dnia, a co za tym idzie - szybkiego zwiększania częstotli­wości kontaktów z reklamą.

  • Precyzyjne badania telemetryczne, polegające na elektronicz­nym pomiarze (minuta po minucie) widowni poszczególnych stacji, pozwalają bardzo dobrze zbadać oglądalność poszczególnych programów.2

1 OBOP, dane z tygo­dnia 21-27.02.2000 r.

2 Adam Czarnecki, Rafał Korsak, Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, PWE S.A., Warszawa 2001, s. 42-44

Podobne prace

Do góry