Ocena brak

Zalety i wady systemu gospodarki centralnie planowanej

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Zalety systemu gospodarki centralnie planowanej:

  • możliwość nadania przez władzę priorytetu konkretnej sprawie (np. zapewnienie podstawowych potrzeb ludności: żywność, mieszkanie, odzież

  • posiadanie całkowitych danych odnośnie wykorzystania zasobów

  • zapobieganie niepotrzebnemu dublowaniu tej samej produkcji przez kilka przedsiębiorstw.

 

Wady systemu gospodarki centralnie planowanej:

Ze względu na konieczność wykonywania planów może wystąpić:

  • nadprodukcja niektórych dóbr ,

  • braki rynkowe,

  • zaniedbanie jakości produktów

  • brak zgodności z wymaganiami konsumentów.

Podobne prace

Do góry