Ocena brak

ZALETY I WADY PROFESJONALIZACJI

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

We Francji Mallet i Gorz sformułowali tezę, że nowym robotnikiem należy nazwać kadrę nowoczesnych zakładów np. technicy, inżynierowie. Zakład taki oparty jest na automatyzacji. Technicy i inżynierowie sprawują kontrolę nad produkcją są przygotowani do tego, aby móc kontrolować konflikt wewnętrzny Ginlis sformułował koncepcję o proletariacie studenckim i robotniczym. Mówi on o stworzeniu frontu proletariatu, który zniszczy stan panujący.

Jest to koncepcja ideologiczno-teoretyczna. Zjawisko dotyczące wyższej klasy średniej, tzw. klasy usługowej-pracownicy najemni tworzący wyższą warstwę urzędniczą, profesjonaliści, to profesjonalizacja dotyczy profesjonalistów, ale w Polsce określa się korporalizacja proces, który zmierza do podporządkowania przepisom określonych ciał i organizacji związanych z tym zawodem. Dotyczy zarówno przedstawicieli zawodów wykształconych, którzy są pracownikami najemnymi i którzy wykonują samodzielną pracę np. lekarz.

Profesjonalizacji podlegają te zawody, które mają szerokie zastosowanie a także takie zawody, które mają orientację na interesy ogólne, publiczne, kodeks etyczny powoduje, że ludzie, którzy będą pełni funkcję danego zawodu, internalizuje pewne zachowania. Profesjonalizacja ma służy temu by zawody należące do korporacji wpływały na dobro ogólne społeczeństwa. Profesjonalizacja (perspektywa konfliktowa) ma ma wpływ na stosunki łączące profesjonalistę a petentem.

Profesjonalizacja konfliktowa pokazuje, że te organy, które powinny kontrolować te korporacje często służą do pomocy w sytuacji naruszeń, błędów w sztuce. Taka profesjonalizacja eliminuje konkurencję.

Profesjonaliści- specjaliści z wyższym wykształceniem

-nie pełnią funkcji kierowniczych

-musza posiadać certyfikaty określonych szkół

Podobne prace

Do góry