Ocena brak

Zalety i wady mediów - Telewizja

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Dopóki nie będzie zaangażowany w odbiór środków przekazu zmysł powonienia (a to nadchodzi), telewizja jak na razie jest jedynym środkiem przekazu angażującym różne zmysły: połączenie elementów wizualnych, dźwięku i ruchu może w maksymalny sposób oddziaływać na odbiorcę. Czas telewizyjny może być kupowany w sąsiedztwie lub w czasie emisji określonych programów, a także współbrzmieć z produktem reklamodawcy.

Zalety telewizji

 • Przy dobrym wyborze programu olbrzymie oddziaływanie

 • Bardzo duży zasięg sięgający w porach najlepszej oglądalności trzech czwartych wszystkich odbiorców

 • Duża częstotliwość odbioru powodowana przywiązaniem telewidza do określonych programów

 • Elastyczność wynikająca z tego, że można kupować czas w stacjach lokalnych

 • Duże możliwości demonstrowania zalet towaru (w ruchu, przez zastosowanie przyspieszonego albo zwolnionego tempa itp.)

 • Odbiór nie tylko indywidualny ale również w grupie: na przykład rodzinne oglądanie programów lub w grupie kolegów. Dla niektórych grup towarów może to mieć istotne znaczenie

Wady telewizji

 • Brak selektywności lub mała selektywność w odniesieniu do rynku

 • Duże nagromadzenie reklam następujących po sobie

 • Rozdrobnienie widowni w przypadku istnienia większej liczby równorzędnych co do atrakcyjności stacji telewizyjnych

 • Wysoki koszt zarówno produkcji jak i emisji reklamy

 • Ograniczenia w dziedzinie kreatywności powodowane ograniczeniami, z jednej strony czasu, a z drugiej budżetu

Podobne prace

Do góry