Ocena brak

Zalety i wady mediów - Radio

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Stacje radiowe mają różne oblicza programowe, które umożliwiają im osiągnięcie wyselekcjonowanych grup odbiorców. Mogą to być stacje nastawione na nadawanie tylko wiadomości, muzyki klasycznej, programów dla młodzieży itd. Ponadto radio dalej różnicuje swoje audytoria przez nadawanie w różnych porach dnia. Przy wyborze stacji radiowej do celów reklamowych najważniejszymi kryteriami są: grupy wiekowe danego rynku oraz liczba stacji konkurencyjnych nastawionych na tego samego odbiorcę.

Potencjalnie radio ma olbrzymi zasięg, ponieważ praktycznie każde gospodarstwo domowe ma przynajmniej jeden radioodbiornik, jeżeli nie więcej. Obecnie radia są też najczęściej zainstalowane w samochodach. Przez umiejętne kupowanie czasu radiowego na wielu kanałach reklamodawca ma możliwość osiągnięcia bardzo szerokiego audytorium.

Zalety radia

  • Selektywność. Może być zaletą, ponieważ umożliwia reklamodawcy osiągnięcie selektywnego rynku

  • Mobilność (radia są noszone ze sobą)

  • Potencjalnie duża częstotliwość kontaktów z programem radiowym (audytorium może być osiągnięte kilka razy dziennie)

  • Niski koszt reklamy

  • Przywiązanie do stacji lub programu może być przekazywane produktowi

  • Radiowy program „wciąga” odbiorcę na skutek działania wyobraźni

Wady radia

  • Rozdrobnienie audytorium (trzeba nieraz go kompletować kupując czas antenowy w różnych kanałach), dlatego jest utrudnione planowanie mediów

  • Ograniczenie informacji na temat szczegółów z powodu ograniczeń czasowych

  • Radio jest środkiem przekazu, który często stanowi tło dźwiękowe dla innych aktywności, stąd słaba koncentracja odbiorców i mała zapamiętywalność

  • Nagromadzenie dużej liczby przekazów, które szybko następują po sobie (może to zmniejszać zapamiętywalność)

Podobne prace

Do góry