Ocena brak

Zalety i wady mediów - Gazety

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Powierzchnia reklamowa jest podzielona na kolumny zawierające duże, samodzielne reklamy i kolumny z drobnymi ogłoszeniami.

Reklamy są zamieszczane praktycznie na całej powierzchni gazety.

Ogłoszenia drobne ukazują się na wydzielonej powierzchni, która z kolei jest podzielona według kategorii takich na przykład jak lokale, usługi, kupno-sprzedaż itp.

Ogłoszenia drobne rozwinęły całkiem wyrafinowane środki wyrazu.

Gazety wydają specjalne dodatki przeznaczone dla grup odbiorców o specyficznych zainteresowaniach. Są one przygotowywane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i mogą dotyczyć takich obszarów tematycznych jak komputery, samochody, remonty i urządzanie mieszkań albo inne, które aktualnie cieszą się zainteresowaniem czytelników.

Właściciele prasy sprzedający powierzchnię dla potrzeb reklamy starają się zainteresować swoich klientów tymi dodatkami jako bardziej bezpośrednim sposobem dotarcia do rynków docelowych. Tak więc na przykład dostawca części samochodowych łatwiej znajdzie swoich klientów na łamach gazety, której dodatek jest poświęcony samochodom. Producent zaś lub dystrybutor okien znajdzie większy krąg czytelników w dziale gazety poświęconym remontom mieszkań niż w ogólnej części gazety, itd. itp.

Koszty reklamy w gazetach na podstawie nakładu i powierzchni, która jest liczona w centymetrach kwadratowych, modułach stosowanych w odniesieniu do danego tytułu albo liczbą słów w rubryce drobnych ogłoszeń.

Zalety gazet

 • Dostęp do szerokich i zróżnicowanych grup odbiorców

 • Szybkość dotarcia

 • Ukazywanie się we właściwym czasie (istotna sprawa przy precyzyjnym planowaniu terminów oddziaływania reklamowego)

 • Możliwości adaptacyjne - szybka możliwość dokonywania zmian

 • Elastyczność w odniesieniu do rozmaitości i typu publiczności reklamowej

 • Reklamy gazetowe mogą być łatwo przystosowane dla potrzeb reklamy zewnętrznej

 • Jest środkiem, na który jest łatwo powołać się (łącznie z możliwością pokazania zachowanego egzemplarza)

 • Gazety mogą zawierać kupony

 • Mogą także służyć jako przewodnik dotyczący zakupów

Wady gazet

 • Krótki żywot w domach

 • Raczej słaba jakość druku (w porównaniu do czasopism)

 • Znaczna część nakładu jest bezużyteczna, jeżeli chodzi o osiąganie rynku docelowego (dlatego w celu przeciwdziałania niektórym wadom pewne gazety oferują możliwości włączania danej reklamy w wybranych wydaniach)

Podobne prace

Do góry