Ocena brak

Zalety i wady gospodarki rynkowej

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ
  1. Umożliwia efektywną alokację zasobów,

  2. Sprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb nabywców,

  3. Efektywny system motywacyjny,

  4. Duża innowacyjność gospodarki,

 

WADY GOSPODARKI RYNKOWEJ
  1. Sprzyja rozwarstwieniu społecznemu,

  2. Występowanie tzw. efektów zewnętrznych,

  3. Konkurencja między podmiotami może sprzyjać rozwojowi społecznie niepożądanych dóbr,

  4. Skłonność do proliferacji produkcji,

  5. Społeczny koszt dochodzenia gospodarki do równowagi rynkowej.

Podobne prace

Do góry