Ocena brak

ZALETY I WADY FRANCHISINGU

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Zalety dla franchisodawcy:

- Może w dłuższym czasie opanować duży rynek nie ponosząc kosztów związanych z rozbudową swojej firmy i obniżając koszty administracyjne;

- Ma stałe zasilanie finansowe; franchisobiorcy wnoszą opłaty za licencje;

- Całe ryzyko działalności i cała odpowiedzialność za własną firmę ponosi franchisobiorca. To zapewnia franchisodawcy zachowanie wysokiej jakości usług i produktów;

- Otrzymuje aktualne informacje od franchisobiorców o rozwoju poszczególnych regionów; to pozwala mu szybko reagować na zmiany rynku;

Wady dla franchisodawcy:

- Musi przekazywać franchisobiorcy swoje know-how i doświadczenie; tym samym mimo zastrzeżeń w umowie, ponosi ryzyko wprowadzenia tej wiedzy poza system;

- Posiada ograniczoną możliwość kontroli systemu; na franchisobiorców, którzy są samodzielnymi właścicielami firm, ma dużo większy wpływ niż na swoich pracowników;

- Ponosi odpowiedzialność za całość systemu.

Zalety dla franchisobiorcy:

- Korzysta ze sprawdzonego pomysłu (know-how), ograniczając tym samym swoje ryzyko;

- Znana na rynku nazwa firmy i renoma systemu ułatwiają przebicie się na rynku;

- Ma zagwarantowaną wyłączność na działanie na danym obszarze; franchisodawca nie zawiera umowy na obsługę danego terenu przez innego franchisobiorcę;

- Może kupować produkty po niższej cenie (scentralizowane zakupy);

- Może korzystać z autoryzowanej dystrybucji;

- Korzysta ze szkoleń i doradztwa oferowanego przez franchisodawcę;

- Ponosi niskie koszty reklamy ogólnokrajowej.

Wady dla franchisobiorcy:

- Często wysokie koszty przystąpienia i udziału w systemie;

- Ponosi pełne ryzyko samodzielnej działalności (szczególnie związane z zatrudnieniem pracowników, podatkami, ubezpieczeniami itd.); nie może liczyć na pomoc franchisobiorcy;

- Musi się podporządkować odgórnie narzuconemu systemowi (np. te same ubrania, ten sam wygląd placówek); z tego powodu nie jest to dobry sposób na działalność dla indywidualistów;

- Ma niewielki wpływ na rozwój systemu;

- Ewentualna porażka franchisodawcy pociąga za sobą kłopoty dla franchisobiorcy.

Podobne prace

Do góry