Ocena brak

Zalety i wady demokracji

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Zalety: dobro większości, tolerancja, wpływ narodu na władzę, równość wobec prawa, swobody obywatelskie i prawa człowieka, wolność, poszanowanie własności prywatnej, współdecydowanie, wpływ na politykę, możliwość usunięcia złej władzy, wzrost aktywności społecznej, równość szans, szeroki dostęp do informacji, wolność prasy.

Wady: większość nie zawsze ma rację, mniejszość musi się podporządkować, niedoskonałość środków, powolność działania władzy, nie zawsze na stanowiskach są odpowiedni ludzie, częste konflikty władzy, władza niestabilna wynikająca z wielości partii.

Zagrożenia demokracji: korupcja, niekompetencje, brak toleranji np. politycznej, bierność - społeczeństwo nieobywatelskie, zła syt. gospodarcza - ubożenie społeczeństwa (stąd tęsknota za komunizmem), zamach wojskowy np. w Rosji, sterowanie mediami, patologia (wypaczenie demokracji):

1) demokracja pozorna - wyst. gdy rzeczywiste mechanizmy władzy ukrywają się za parawanem instytucji demokratycznych;

2) pseudodemokracja - większość podejmuje decyzje, ale jest zależna od haryzmatycznego przywódcy, który nią steruje np. Iran;

3) dem. fasadowa - instytucje demokratyczne stanowią przysłonę, rządzą nieformalne ośrodki władzy, wyst. też gdy nie ma społeczeństwa demokratycznego.

Podobne prace

Do góry