Ocena brak

Zalety dzienników

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

  • Prasa, jako nośnik reklamy ma bardzo dużą pojemność informacyjną. W reklamie prasowej poza elementami graficznymi można umieścić stosunkowo dużą ilość tekstu, adresy i telefony punktów sprze­daży itp. Doskonale więc nadaje się do reklamy zawierającej dane techniczne lub szczegółowe opisy produktu

  • Prasa codzienna stanowi dobre medium zarówno dla dużych, jak i dla małych firm, ponieważ koszty opracowania materiału reklamowego są niewielkie, a wielkość reklamy może być w pełni uzależniona od posiadanych środ­ków finansowych (ogłoszenia drobne są przecież także formą reklamy)

  • Cechą charakterystyczną dzienników jest ich codzienne docieranie do odbiorcy z przekazem drukowanym. W Polsce prasa ukazuje się zwykle przez 5-6 dni w tygodniu. W niektórych krajach ukazuje się również w niedziele (próbę wydawania numerów niedzielnych podjęło „Życie Warszawy", ale szybko wycofało się z tego pomysłu). Dzięki wysokiej częstotliwości ukazywania się jest to medium stosunkowo szybko budujące zasięg, jak i częstotliwość kontaktów z reklamą.

  • Posiadanie wizerunku nośnika nowości

  • Prasa jest traktowana jako katalog - czytelnicy poszukują w niej informacji, ogłoszeń

  • Możliwość docierania zarówno do populacji całego kraju, jak i społeczności regionalnych (w przypadku dzienników ogólno­polskich - za pośrednictwem dodatków lokal­nych)1

  • Możliwość umieszczania kuponów lub insertów w postaci folderów, ulotek itp.

1 Adam Czarnecki, Rafał Korsak, op.cit., s. 53-54

Podobne prace

Do góry