Ocena brak

Zalety benchmarkingu

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

  • Benchmarking jest dobrym narzędziem służącym usprawnieniu procesów, poprawie konkurencyjności firmy i jakości produktów i usług

  • Rozwija funkcję informacyjną i jej nowe formy

  • Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w rozwiązywaniu zarówno operacyjnych jak i strategicznych problemów każdej firmy

  • Filozofia uczenia się od innych , porównywania się z najlepszymi i rozumnego, przemyślanego kopiowania dobrych pomysłów w warunkach narastającej konkurencji staje się dziś skutecznym i efektywnym sposobem rozwiązywania wielu problemów organizacyjnych

  • Pozwala na lepsze zrozumienie własnych procesów zachodzących wewnątrz organizacji jak również promowanie wśród członków organizacji tego zrozumienia

  • Pozwala zdobyć większą orientację w zmieniającym się otoczeniu

  • Może prowadzić do weryfikacji strategii i stworzenia technik planowania długoterminowego

  • Prowadzi do znajdowania pomysłów i źródeł doskonalenia poza własnymi schematami myślowymi

  • Zainicjowanie w firmie procesu ciągłego doskonalenia się, czyli wpisanie benchmarkingu w strategię funkcjonowania (rozwoju) organizacji prowadzi do zorientowania jej na zagadnienia uczenia się, wzbogacania umiejętności i efektywności. Na dalszym etapie powoduje, iż proces rozwoju organizacji, ciągłego doskonalenia się zostaje wpisany w kulturę organizacji, a przynajmniej nie zostaje stłumiony.

  • Pozwala na nawiązanie interesujących kontaktów zawodowych.

Podobne prace

Do góry