Ocena brak

Zalęszczyca grubouda

Autor /Walerian Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 0,8-1 cm. Charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli rodziny zalęsz-czycowatych (Oedemeridae) są zwężające się ku tyłowi zakończenia miękkich pokryw skrzydłowych, tak że widać koniec odwłoka i błoniastych skrzydeł. Wszystkie 30 żyjących w środk. Europie gatunków zalęszczycowatych trudno od siebie odróżnić, a zalęszczyca grubouda jest jednym z najpospolitszych. Samiec ma silnie zgrubiałe uda.

Środowisko: chrząszcze przebywają na oświetlonych słońcem kwiatach na brzegach dróg i na nadrzecznych tarasach.  

Występowanie: na znacznych połaciach Europy, głównie w południowej części.

Liczebność: przeważnie pospolita.

Rozród: larwy rozwijają się w murszejącym drewnie lub w usychających łodygach roślin zielnych. Wyglądem i trybem życia przypominają larwy chrząszczy z rodziny kózkowatych. Postacie dojrzałe pojawiają się VI—VII.

Pokarm: postacie dojrzałe żywią się pyłkiem.

Do góry