Ocena brak

ZALESKI ANTONI

Autor /andzi Dodano /06.04.2012

ZALESKI ANTONI, ur. 2 V 1858 w Stodulcach (Podole), zm. 9 VIII 1895 w Warszawie, publicysta, prozaik. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studiował w Pradze, nadsyłał Listy z Pragido Gazety Polskiej". Od 1877 w Krakowie współpracował z „Czasem" i „Przeglądem Pol.", gdzie anonimowo ogłosił pracę Teatr krakowski 1877/78 roku. Po przeniesieniu się do Warszawy 1879 wszedł w środowisko dziennikarskie; przyjaźnił się z H. Sienkiewiczem. Współpracował z „Wiekiem", „Echem", „Niwą", „Tygodnikiem Ilustrowanym". Był jednym z inicjatorów i czł. redakcji „Słowa", gdzie m.in. prowadził anonimowo felieton Półsłówka, pośw. wydarzeniom kulturalnym. Ogłosił tom szkiców z podróży do Konstantynopola, w której towarzyszył Sienkiewiczowi: Ż wycieczki na Wschód (1887). Wspólnie z W. Zagórskim napisał powieść Pan Radca (1891), a z M. Gawalewiczem komedię Wieś do sprzedania (wyst. 1892). Za gł. pozycję w dorobku Z. uchodził zbiór felietonów —» Towarzystwo Warszawskie. Listy do przyjaciółki, przez Baronową XYZ. Autorstwo zbioru zostało 1979 zakwestionowane.

D. ŚWIERCZYŃSKA Towarzystwo Warszawskie, „Pam. Lit." 1979 z. 3.

Podobne prace

Do góry