Ocena brak

Zalecenia jako akt prawa wtórnego

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

- Nie ma prawnej mocy wiążącej (soft law) => chociaż w sprawie Salvatore Grimaldi Trybunał orzekł, że czasami i w pewnym zakresie uzyskanie przez zalecenie jakiegoś znaczenia prawnego jest możliwe (Trybunał nazywa je zaleceniami nietypowymi, w odróżnieniu od typowych, a więc całkowicie niewiążących).

- Wydawane jest zazwyczaj z własnej inicjatywy instytucji wspólnotowej, często wtedy kiedy Państwa Członkowskie nie mogą wynegocjować zgody co do treści aktu.

- Na treść zalecenia składają się 2 elementy: instytucja wyraża swoją opinie na dany temat i równocześnie sugeruje zalecany sposób reakcji.

- Bardziej władczy charakter niż opinie => nie tylko zawierają stanowisko w danej sprawie, ale również sugestie co do dalszego postępowania adresata

- Adresatami zaleceń są Państwa Członkowskie

Podobne prace

Do góry