Ocena brak

ZAŁATWIANIE SPRAW

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art.139 mówi w jakich terminach sprawy powinny być załatwione. 3 terminy dla organów I instancji

  1. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenie postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki->natychmiast, już. Jednak nie później niż w terminie miesiąca.

  2. Termin miesiąca dla spraw których nie można załatwić bez zbędnej zwłoki, sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego

  3. Termin 2 miesięczny dla spraw szczególnie skomplikowanych, gdy idzie o stan faktyczny, a także prawny oraz takich w toku których należy przeprowadzić wiele czynności dowodowych, niezbędnych do podjęcia rozstrzygnięcia.

Dla organów II instancji §3 –załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy- nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Podobne prace

Do góry