Ocena brak

Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011

Charakterystyka

Planowanie zakupów w wielkości wynikającej z optymalnej partii zapotrzebowania jest

uzasadnione w sytuacji zapotrzebowania ciągłego oraz gdy popyt nie wykazuje zbyt dużych

wahań.(C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, 2003, s. 211). W przypadku, gdy popyt jest zmienny lub sporadyczny, dokonywanie zakupów według ilości optymalnej może powodować nadmierne zapasy przejściowe zalegające

w magazynie a co za tym idzie wywołujące znaczne koszty ich utrzymania. Dzieje się tak,

gdyż stosowane metody optymalnych ekonomicznie zamówień surowców nie odzwierciedlają

faktycznego zapotrzebowania ze strony produkcji wytwarzając nadmierny poziom zapasów (M. Christopher, 1999, s. 30).

W sytuacjach sporadycznie występującego zapotrzebowania na surowiec lub cechujących się

dużymi odchyleniami od wielkości optymalnej odpowiednimi metodami stosowania polityki

zakupów są metody, w których optymalne partie zakupów są wielkościami zmiennymi (C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, 2003, s. 211).


Wielkości te ustalane są na odpowiednio wyznaczonym poziomie, zależnym od kształtowania

się prognozowanego popytu lub zaplanowanych potrzeb surowcowych oraz kosztów

powiązanych z utrzymywaniem i tworzeniem zapasów. W takim przypadku wielkość partii

optymalnej ustala się na odpowiednio dobrane odcinki czasu np. miesięcznie.


Do realizacji dostaw w przypadku nieciągłości potrzeb używa się najczęściej modelu o

zmiennej wielkości dostawy. Podstawową jego funkcją jest tzw. norma zamawiania

określająca poziom zapasu, przy którym powinno dojść do uzupełnienia surowców (Z. Martyniak, 1996, s. 291)

Norma zamawiania powinna być ustalona w sposób umożliwiający nieprzerwaną produkcję do czasu

kolejnej dostawy. Wielkość dostawy ustala się za pomocą normy zapasu maksymalnego, czyli

różnicy pomiędzy zapasem maksymalnym a zapasem aktualnym. Podstawowym problemem

w planowaniu zakupu w przypadku zmiennych potrzeb jest nieznajomości wielkości

zapotrzebowania na dany rodzaj materiału. Odchylenia w cyklach, w wielkości dostaw oraz

zużycia zapasów do produkcji powinny być rekompensowane z zapasu rezerwowego,

lub uzupełniane w trybie awaryjnym, co zazwyczaj powoduje podniesienie kosztów zakupu

w porównaniu z transakcjami zawieranymi w trybie normalnym (Z. Martyniak, 1996, s. 291).


Autor: Mariusz Jędrzejczyk
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry