Ocena brak

ZAKRZEWSKI BOGDAN

Autor /andzi Dodano /06.04.2012

ZAKRZEWSKI BOGDAN, ur. 25 IX 1916 w Poznaniu, historyk literatury, folklorysta. W 1934-39 studiował filologię pol. na Uniw. Pozn., 1945 rozpoczął tu pracę naukową. W 1952 przeniósł się do Wrocławia, od 1958 prof. UWr., kierownik katedry literatury pol. (1955-69) i dyr. Instytutu Filologii Pol. (1969-71). Czł. PTPN (od 1948), WTN (od 1956), red. nacz. „Pamiętnika Lit." (od 1960) i Prac Lit. (od 1961, wyd. w ramach Zeszytów Nauk. UWr.); 1952-58 prezes wrocł. oddziału Towarzystwa Lit. im. A. Mickiewicza. Zjawiska lit. rozpatruje w szerokim kontekście kult. i politycznym. Zajmuje się gł. epoką romantyzmu (m. in. Mickiewicz w Wielkopolsce 1949, Z dziejów walki o ideologię demokratyczną w Poznaniu w latach 1830-1850 1953,Tygodnik Literacki" 1838-18451964), zwł. życiem i twórczością A. Fredry (Fredro i fredrusie 1974, Fredro z paradyzu 1976) i dziejami pieśni patriot. i rewol. („Palen na cara' 1979), ponadto literaturą regionalną i folklorem Śląska (Śląska pieśń ludowa w zbiorach okresu romantyzmu 1962," edycja Pieśni ludu śląskiego J. Lompy 1970, zbiory rozpraw Tematy śląskie 1973 i Nowe tematy śląskie 1980). Wydał m. in. antologię Poezja Wiosny Ludów (1948), wybór szkiców T. Mikulskiego Temat Wrocław (1961), Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego 1826-1862(z innymi, 1963), Wspomnienia z lat ubiegłych Z. z Fredrów Szeptyckiej (1967), redagował Panoramę kultury współczesnego Wrocławia (1970).

Podobne prace

Do góry