Ocena brak

Zakres zdolności prawnej obywateli rzymskich

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

Zdolność prawną mieli tylko ludzie wolni, lecz mogli jej mieć różny zakres. Sytuację tą określano jako status i była ona różna w zależności od wolności, obywatelstwa, stanowiska w rodzinie. Jeśli chodzi o wolność, mieli ją tylko wolni lecz dzielili się oni na wolnych od urodzenia (ingenui) i wyzwoleńców (liberti). Wyzwoleniec według prawa cywilnego nabywał obywatelstwo rzymskie, o ile miał je pan. Ale nie mógł objąć urzędu pochodzenia republikańskiego i podlegał prawu patronatu czyli był zobowiązany do szacunku i posłuszeństwa.

Patron mógł go także zobowiązać do pełnienia bezpłatnych usług (operae). Istniały także osoby półwolne: dłużnik w więzieniu prywatnym wierzyciela, wykupiony z niewoli nieprzyjacielskiej przez Rzymianina do czasu zwrotu sumy, oddani w mancipium (odpracowanie szkody lub przyuczenie dziecka do zawodu), koloni. Pod względem obywatelstwa istnieli Rzymianie, Latynowie i cudzoziemcy (peregrini). Pod względem rodzinnym można było być sui iuris czyli nie podlegać władzy ojcowskiej i alieni iuris.

Podobne prace

Do góry