Ocena brak

Zakres zastosowania ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Zwolnienie z pracy uważa się za zwolnienie grupowe, jeżeli zwolnienia obejmują określona ilość pracowników w pewnym, oznaczonym określonym czasie. Zwolnienie ma charakter grupowy, jeżeli w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, w okresie nieprzekraczajacym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

- 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników

- 10 % pracowników, gdy pracodawca zatrudnia, co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników

- 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia, co najmniej 300 pracowników.

Podobne prace

Do góry