Ocena brak

Zakres zastosowania skróconego czasu pracy

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Stosowanie skróconych norm czasu pracy jest motywowane warunkami pracy lub ze względów dotyczących osoby pracownika (np. młodociani). Skrócone normy czasu pracy dotyczą:

a) pracowników niepełnosprawnych, czas pracy pracownika niepełnosprawnego zaliczanego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,

b) młodocianych w wieku do 16 lat, czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę,

c) pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, skracanie czasu pracy tych pracowników może polegać na skróceniu dobowej lub tygodniowej normy albo na ustanowieniu przerwy pracy wliczanych do czasu pracy.

Podobne prace

Do góry