Ocena brak

Zakres zainteresowań logopedii

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

  1. medyczna koncepcja- paramedyczna, ograniczająca zakres jej zainteresowań do zaburzeń i korekcji mowy oraz profilaktyki zaburzeń

  2. pedagogiczna-obejmuje zakres jak wyżej oraz problemy kształtowania się mowy u dzieci, w tym dzieci z zaburzeniem słuchu oraz porozumiewania się głucho-niewidomych

  3. holistyczna-obecnie ma najwięcej zwolenników, ujmuje logopedię jako samodzielną dyscyplinę naukową, zajmującą się wszystkimi aspektami mowy: embriologicznym, patologicznym, społecznym i artystycznym. Integruje wyniki badań wielu dyscyplin naukowych, które w mniejszym lub większym zakresie zajmują się mową.

Podobne prace

Do góry