Ocena brak

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Przedmioty stanowiące minimum programowe

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Pierwszą grupę stanowią przedmioty kształcenia ogólnego, na które przeznacza się 300 godzin. Są to: filozofia (60 godzin), informatyka i tech­niczne środki dydaktyczne (30 godzin), język obcy (120 godzin), socjologia (30 godzin), wychowanie fizyczne (60 godzin). Przedmioty podstawowe są drugą grupą, na realizację których prze­znacza się 390 godzin. Znalazły się w niej następujące przedmioty: anatomia i fizjologia układu nerwowego człowieka (45 godzin), aksjologia (30 godzin), dydaktyka ogólna (45 godzin), genetyka (30 godzin), historia wychowania (60 godzin), pedagogika ogólna (60 godzin), psychologia ogólna (60 godzin), psychologia rozwojowa (60 godzin). Najliczniejszą jest trzecia grupa przedmiotów kierunkowych, zawodo­wych i specjalizacyjnych. Występuje w niej siedemnaście przedmiotów, na realizację których przeznacza się 1350 godzin.

Wyodrębniono w tej grupie następujące przedmioty: biblioterapia (30 godzin), dydaktyka specjalna (45 godzin), ergoterapia (30 godzin), historia kształcenia specjalnego (30 godzin), kinezyterapia (30 godzin), logopedia (30 godzin), metodologia badań w pedagogice specjalnej (30 godzin), muzykoterapia (30 godzin), patologia ogólna człowieka (30 godzin), patologia społeczna (30 godzin), pedeutologia (30 godzin), pedagogika specjalna (90 godzin), psychiatria i psychopatologia dzieci i młodzieży (30 godzin), psychologia kliniczna (45 godzin), psycho­terapia (30 godzin), rehabilitacja przez twórczość (30 godzin), ustawodaw­stwo społeczne (30 godzin). Z kolei na opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu danej specjalności przeznacza się 750 godzin.

Podobne prace

Do góry