Ocena brak

Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Postępowanie egzekucyjne stosuje się w celu wykonania świadczeń o charakterze pieniężnym (podatki opłaty wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa) oraz niepieniężnym. Można je stosować po terminie w którym zobowiązany miał wykonać świadczenie (kiedy są wymagalne). Dotyczy obowiązków o charakterze publicznoprawnym.

Obowiązki o charakterze cywilnoprawnym podlegają egzekucji prowadzonej przez sąd. Egzekwowanie niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym na rzecz Skarbu Państwa Rada Ministrów może przekazać w drodze rozporządzenia organom administracyjnym. Podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego może być akt administracyjny oraz generalny.

Podobne prace

Do góry