Ocena brak

Zakres słyszalności dźwięku

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Człowiek jest w stanie usłyszeć dźwięki o częstoś­ciach od około 20 Hz do około 20 kHz (20000 Hz). Takie dźwięki nazywamy słyszalnymi. Dźwięki
0 niższych częstościach powodują wyraźnie odczu­walne drgania ciała i są raczej odczuwane niż sły­szane. Górna granica zakresu słyszalności jest cechą osobniczą i obniża się z wiekiem. Dla po­równania nietoperze słyszą dźwięki w zakresie od 1 do 100 kHz.
Z częstością dźwięku związana jest ściśle wyso­kość słyszanego tonu. Fala dźwiękowa o niskiej częstości jest słyszana jako głęboki i niski głos -bas. Przeciwnie, dźwięk o wysokiej częstości, wysoki i przenikliwy - sopran.
Ruch źródła dźwięku względem słuchacza po­woduje, że barwa dźwięku zmienia się, pomimo że częstość drgań źródła pozostaje stała. Zjawisko to nazywane jest efektem Dopplera. Przykładowo dźwięk sygnału zbliżającego się pociągu wydaje się być wyższy, niż wtedy gdy pociąg nas minie i zaczyna się oddalać. Dzieje się tak, gdyż odle­głość między falami wyprzedzającymi pociąg zmniejsza się. Każda nowa fala jest emitowana z miejsca położonego coraz bliżej słuchacza. W efekcie następujące po sobie fale będą dociera­ły do słuchacza w mniejszych odstępach czasu, czyli wzrośnie odbierana częstość dźwięku. Z kolei oddalający się pociąg wytwarza każdą następną falę w większej odległości od słuchacza. W rezul­tacie będą one docierały do jego ucha po coraz dłuższym czasie i odbierane będą jako dźwięk o niższej częstości. Jednak dla pasażera jadącego tym pociągiem częstość odbieranego dźwięku pozostanie niezmienna.

Podobne prace

Do góry