Ocena brak

Zakres ruchów stawu biodrowego

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Staw biodrowy jest stawem kulistym panewkowym; ruchy odbywać się w nim mogą dokoła nieskończonej liczby osi. z których możemy wyróżnić trzy główne: oś poprzeczna (czołowa) łączy punkty środkowe obu głów kości udowej; dokoła niej wykonywane są ruchy unoszenia, czyli zgięcia, i prostowania uda, lub też — w przypadku ustalonego uda — ruchy zgięcia i prostowania miednicy. Druga oś biegnie w kierunku strzałkowym przez środek głowy; dokoła niej mogą się odbywać ruchy odwodzenia i przywodzenia, lub też — gdy udo jest ustalone — pochylenie boczne miednicy. Trzecią oś stanowi oś obrotu biegnąca przez środek głowy oraz środek stawu kolanowego. Dokoła tej osi odbywają się ruchy obrotowe do wewnątrz (nawracanie) i na zewnątrz (odwracanie), lub też w przypadku ustalonego uda — obroty miednicy. Zakres ruchów możemy najlepiej prześledzić na powierzchni kuli. Środkowy punkt obrotu stawu biodrowego ustawiamy w punkcie środkowym kuli. Oś obu biegunów kuli biegnie pionowo od góry do dołu; południk zerowy ustawiony jest czołowo. Na powierzchni tak ustawionej kuli kość- udowa zakreśla prawie symetryczne owalne pole. Wynika z tego, ze ruchy zgięcia i prostowania są tym bardziej ograniczone, im większe równocześnie są ruchy przywodzenia i odwodzenia; odwrotnie, zakres ruchów odwodzenia i przywodzenia zmniejsza się wraz ze wzrastającymi ruchami zgięcia i prostowania.

Ruchy w stawie biodrowym prawie bez wyjątku łączą się z ruchami kręgosłupa; mogą one być przez nie uzupełnione i częściowo zastąpione.

Podobne prace

Do góry