Ocena brak

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI NIK

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Określa co jest kontrolowane, wyznacza granice kontroli NIK. Przedmiot kontroli odnosi się do wykonania budżetu państwa, realizacji innych ustaw, aktów w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno -adm. jednostek kontrolowanych, czyli przedmiotem kontroli jest stan faktyczny w zakresie realizowanej działalności jednostki konstruowanej.

Stan faktyczny należy odróżnić od wzorców kontrolnych takich jak: legalność, gospodarność, celowość. rzetelność, z którymi przedmiot kontroli może być zgodny lub nie. Uzależnia się ilość stosowanych w kontroli wzorców do statusu kontrolowanej jednostki.

Podobne prace

Do góry