Ocena brak

Zakres podmiotowy stos. pracy z powołania

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Nie rożni się w treści od umownego stosunku pracy. Odmienności dotyczą bardziej sposobu jego nawiązania i rozwiązana. Powstaje na mocy jednostronnego aktu pracodawcy. Rozwiązuje się przede wszystkim przez odwołanie, które jako czynność prawna wykazuje podobieństwo z wypowiedzeniem umowy o prace albo z jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym. Różni się brakiem prawnej ochrony przed odwołaniem i wyłączeniem dopuszczalności jego kontroli przez związki zawodowe.

Podobne prace

Do góry